آیا رتیل ها زهر دارند؟ | سم قوی برای کشتن انواع رتیل

رتیل ها موجوداتی شکارگر و قوی هستند. آن ها با استفاده از دندان های نیش بسیار بزرگی که دارند طعمه های خود را شکار دارند. در انتهای دندان های نیش رتیل، غدد زهری وجود دارند که زهر حاوی نوروتوکسین تولید می کنند. برای در امان ماندن از زهر و گزش انواع رتیل ها با میهن سم در ارتباط باشید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com