بهترین خیرات برای اموات چیست؟

پاسخ به سوال(بهترین خیرات برای اموات چیست؟) از زبان دکتر میرباقری در برنامه پرسمان شبکه قرآن ومعارف سیما برای مشاهده کامل برنامه به آدرس http://qurantv.ir/info/28302مراجعه فرمایید.
https://sapp.ir/qtvirib