زمین خوردن پوتین پس از بازی هاکی

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه بعد از پایان مسابقه هاکی روی یخ در سوچی هنگامیکه اسکیت کنان برای هوادارانش دست تکان می داد که بر روی زمین افتاد.