بوتاکس پنجه کلاغی

بوتاکس مخصوص پنجه کلاغی کنار چشم
تا حالا خودتو‌پر اینه دیدی
حتما ببین
شاید شما هم خطوط پنجه کلاغی کنار چشم داشته باشید
https://www.instagram.com/nasime_gharb_clinic/
ما همیشه بفکر سلامت و پوست شما هستیم