زبان فرانسه برای افراد مبتدی - حروف صدا دار

آموزش زبان فرانسه
02128423118 - 09130919446,7,8
آموزش زبان فرانسه حاوی 13 ساعت ویدئوی آموزشی می باشد.
سرفصل ها :
آموزش اعداد، اصطلاحات و گرامر زبان فرانسه
این مجموعه آموزشی شامل بیش از 60 درس می باشد
که دروس 1تا20 برای سطح مبتدی و ادامه دروس برای سطوح پیشرفته تر مناسب خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com