آهنگ جدید آرات بند با نام (آمان سن سیز)

شاعر:سید حسین موسوی
آهنگساز:مجید رضازاده
خوانندگان:وحید عبادی و مجید موسوی