حقوق کارگران در کانادا

حقوق کارگران در کانادا و شرایط کار و همچنین قوانین کار برای کارگران بین المللی در کانادا از جمله موضوعات مطرح شده در این ویدئو می باشد.
متوسط حقوق و دستمزد کارگران عمومی در کانادا در سال 2021 سالانه در حدود 29هزار دلار و یا در هر ساعت در حدود 15 دلار می باشد. متوسط حقوق و دستمزد سالانه برای کارگران بدون تجربه کاری در کانادا در حدود 26هزار دلار و برای کارگران باتجربه و باسابقه سالانه تا حدود 35.100 دلار می باشد.
https://rahpouyan-mohajer.ir/workers-rights-in-canada/