آموزش زبان انگلیسی|حوصله ندارم به انگلیسی هوس کردم به انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی:حوصله ندارم به انگلیسی.هوس کردم به انگلیسی
.
برای گفتن هوس کردم یا حوصله ندارم، از ساختار زیر استفاده میکنیم:

I don't fell like doing something
I feel like doing something
.
برای دیدن کاربرد و مثال ویدیو رو ببین.