سقف اتوماتیک حیاط رستوران-فروش سقف برقی باغ رستوران-جدیدترین سقف جمع شو حیاط رستوران-فروش سقف تاشو پیتزا فروشی

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح زیباترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعدد بینظیری را دراینباره برعهده داشته است مانند سقف و سایبان متحرک فودکورت-رستوران بام-کافه رستوران-فست فود-تالار-مجتمع پذیرایی-مجتمع گردشگری-مجتمع تجاری-پارکینگ-پیاده رو-پایانه اتوبوسرانی-پایانه تاکسیرانی-استخر-فضای بازی کودکان-جایگاه تماشاچیان-سکوی نمایش و غیره را برعهده داشته است

فیلم سقف تاشو رستوران سایبان برقی تالار فروش سقف جمع شو رستوران بام زیباترین سقف اتوماتیک حیاط رستوران فروش سقف برقی سفره خانه سایبان جمع شو باغ رستوران سقف کنترلی کافی شاپ سقف اتوماتیک کترینگ زیباترین سقف برقی فست فود جدیدترین سقف اتوماتیک حیاط رستوران سقف تاشو رستوران سایبان برقی تالار فروش سقف جمع شو رستوران بام زیباترین سقف اتوماتیک حیاط رستوران فروش سقف برقی سفره خانه سایبان جمع شو باغ رستوران سقف کنترلی کافی شاپ سقف اتوماتیک کترینگ زیباترین سقف برقی فست فود جدیدترین سقف اتوماتیک حیاط رستوران سقف تاشو رستوران سایبان برقی تالار فروش سقف جمع شو رستوران بام زیباترین سقف اتوماتیک حیاط رستوران فروش سقف برقی سفره خانه سایبان جمع شو باغ رستوران سقف کنترلی کافی شاپ سقف اتوماتیک کترینگ زیباترین سقف برقی فست فود جدیدترین سقف اتوماتیک حیاط رستوران سقف تاشو رستوران سایبان برقی تالار فروش سقف جمع شو رستوران بام زیباترین سقف اتوماتیک حیاط رستوران فروش سقف برقی سفره خانه سایبان جمع شو باغ رستوران سقف کنترلی کافی شاپ سقف اتوماتیک کترینگ زیباترین سقف برقی فست فود جدیدترین سقف اتوماتیک حیاط رستوران