مرحله سوم

برای نتیجه بهتر بگذارید ماسک یک شب بر سرتان قرار داشته باشد. برای یک درمان کامل، با کلاه حمام خوابید و صبح آن را بشویید. باید ماسک مو را حداقل به مدت 30 دقیقه بگذارید.
• هر چه مدت زمان طولانی تر روغن را نگه دارید، نتایج بهتری خواهید داشت.​https://mag.mahtateb.com/