غده هیپوفیز

این بیمار با اختلال بینایی چشم چپ مراجعه کرده بود که بوسیله اندوسکوپی تومور بطور کامل برداشته و دو روز پس از جراحی با بهبود نسبی بینایی ترخیص شد. جهت اطلاعات بیشتر به سایت دکتر محسن القاسی (dralghasi.com) مراجعه کنید.