تدریس مبحث ریشه و توان-استاد افشار-راز برنده ها-ریاضی دهم

دی وی دی و فیلم های آموزشی شامل تدریس خط به خط کتاب درسی
حل تمرینات کتاب درسی+حل تمرینات پیشرفته و امتحانات پایان سال
بیان نکات پیشرفته و حل تمرینات بیشتر برای تفهیم مطالب
تدریس نکات تستی و حل تست های مرتبط از کنکور های سال گذشته و آزمون های آزمایشی مختلف مانند قلم چی
توسط: استاد امیر حسین افشار با سابقه 18 سال تدریس در مدارس نمونه و آموزشگاه های تهران
طراح آزمون های آزمایشی مختلف مانند قلم چی و ...
مولف بیش از 52 عنوان کتاب تست،کنکور و کمک آموزشی
مدرس دی وی دی های آموزشی در آموزشگاه های مختلف
*آموزش مجازی ریاضی*
*dvd ریاضی*