اوج یادگیری | نیروی محرک القایی امیر مسعودی | کنکور آسان است

تدریس و حل تست نیروی محرک القایی فیزیک دوازدهم استاد امیر مسعودی مدرس کنکور آسان است و برنامه تلویزیونی اوج یادگیری شبکه دو و یادگیری آسان شبکه چهار
اینستاگرام اوج یادگیری https://instagram.com/ojeyadgiri.tv2
صفحه اوج یادگیری در اینستاگرام را دنبال کنید.

وب سایت اوج یادگیری https://ojeyadgiri.com

شماره تماس اوج یادگیری 02191304690