باحال

وقتی یبوست داری، انگشت کوچیکت خورده لبه مبل، باسنت میخاره و چوبم تو باسنت کردن که آره باید برامون بخونی و وسط اجرا هم هی با توپ میزنن به دمبلانت.