دکلمه؛ برفستان

شعر : حرف ها دارم

شاعر : قیصر_امین_پور

با صدای دلنشین : رضا پیربادیان

همراه با موسیقی زیبا


وبسایت ادبی برفستان در خدمت شماست. جهت مشاهده وبسایت کلیک کنید : "وبسایت برفستان" |