نمایشگاه ایران ژئو 2022 از نگاه آکادمی مان

نمایشگاه ایران ژئو برای اولین بار در تاریخ 30 دی ماه شروع شده و تا تاریخ 3 بهمن ادامه داشت. این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
این ویدئو گوشه های از رویدادهای غرفه پارسه مان رهام در نمایشگاه می باشد. در این نمایشگاه برای اولین بار از ماژول ppk ایرانی توسط آکادمی مان رونمایی شد و همچنین از دو پرنده بال ثابت رهام 360 و رهام 250 رونمایی شد.