همه چیز در مورد نوزادان سه تا نه ماهه

نوزاد در سه ماهه دوم از زندگی مانند یک فرشته کوچک است، او آرام لبخند می زند و طوری به شما واکنش نشان می دهد که گویی از حرف های شما سر در می آورد. نوزاد در این دوره مانند یک مخاطب اجتماعی به اطراف خود نگاه می کند و توجه همه ی افراد دور و برش را به سوی خود جذب می نماید.