عرضه اوراق دولتی طبق کشش بازار!

مجید عشقی بیان کرد: طبق کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی خواهیم کرد. وی در زمینه فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه بیان کرد: بازار بدهی و بازار سرمایه 2 بازار جدا از هم می باشند که در سراسر دنیا در کنار هم در حال فعالیت هستند.
https://plus.cmpro.ir
تمام گزارشات مردمی و اخبار مرتبط با بازارهای سرمایه در سایت، یوتیوب، آپارات و پیج اینستاگرام CMPRO.IR
www.cmpro.ir
با عضویت در سایت و اشتراک در تحلیل-خبرها، به صورت خودکار از طریق ایمیل، آخرین ها را در لحظه انتشار دریافت نمایید.
از انتخاب شما برای برگزیدن CMPRO به عنوان همراه تجاری در گوشی خود، از شما سپاسگزاریم.