آموزش کاشت ناخن بدون استفاده از تیپ و فرمر : مرحله سوم : سوهان کشی - نیل آکادمی

سوهان کشی در آموزش کاشت ناخن بدون تیپ و فرمر تفاوتی با سوهان کشی کاشت ناخن بدون تیپ و با استفاده از فرمر ندارد. تمام مراحلی که گفته شده را با همان ترتیب انجام دهید و در انتها برای مرتب شدن زیر ناخن با استفاده از سرسوهان مانیکور استوانه دورگیر زیر ناخن را سوهان بکشید.
آموزش کاشت ناخن بدون تیپ
https://academy-nail.com/tip-less-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲