علت تغییر اسم تیم تاج به استقلال

عنایت آتشی در برنامه تلویزیونی درمورد تغییر نام باشگاه فوتبال تاج به استقلال توضیحاتی را ارائه نمود.