نحوه نصب اتصالات فیتینگ بر روی مخزن آب

نحوه سوراخ کردن خروجی مخزن پلی اتیلن با فیتینگ 1/2 اینچ
حد الامکان فیتینگ مخزن های بالای ده هزار لیتری توسط کارشناسان ایستا پلیمر شریف نصب شود.
www.irpolymer.com