کارتون اسکار / بطری بالا

اسکار در تلاش است تا دستان خود را روی بطری با مقداری آب درون آن بکشد ، اما هارچی برای روشن کردن کباب خود از آن استفاده می کند!