مصاحبه غلام کویتی پور با برنامه پشت صحنه در مورد ارزشها، خاوری، دایی و ...

مصاحبه غلام کویتی پور با برنامه پشت صحنه در مورد ارزشها، خاوری، دایی و ... ... : ارزش ها واسه یک عده شده نون دونی. من نوشته هایی دارم که ان شاالله بعد از مرگم پخش خواهد شد