کانال تلگرام فولاد مارکت

مجموعه فولاد مارکت برای راحتی فروشندگان و خریداران ورق، کانالی ایجاد کرده که فروشندگان میتوانند لیست های فروش خود را با مشخصات کامل خود از طریق ربات فولاد مارکت در کانال قرار بدهند و خریداران لیست ها را دیده و با مقایسه از خود فروشنده اصلی خرید انجام دهند.