از قشنگی های فصل نقل و انتقالات

شادینال کتاب داستان اختصاصی فوتبالی با اسم و عکس فرزندتان.
برای قهرمانی فرزندتون توی تیم محبوبش و بازی در کنار ستاره های تیم به سایت شادینال برید کتاب داستان اختصاصی فرزندتون رو
بصورت رایگان بسازید و مشاهده کنید.
www.shadinal.com