فیلم آموزش ختنه کردن توسط یک‌ خانم محجبه

توی این فیلم یک ماکت آلت تناسلی مصنوعی رو می بینید که یک خانم محجبه به بهانه آموزش ختنه باهاش بازی میکنه میخنده ذوق میکنه