سفرهای مرجاپولو/ قسمت دوم/ خانه داستان چوک

نودمین برنامه نمایش صوتی کانون فرهنگی چوک
کتاب «سفرهای مرجاپولو» قسمت دوم
نویسنده و راوی «مرجان محمدبیگی»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان
ده‌ها نمایش صوتی داستان دیگر را اینجا رایگان بشنوید. www.chouk.ir/ava-va-nama.html
انتشار آثار شما در بیست سایت پرمخاطب. آگاهی بیشتر از تعرفه‌ها و شرایط اینجا
www.khanehdastan.ir/chouk-studio
شناسه تلگرام برای سفارش @mehdirezayi
صفحه ویژه مهدی رضایی نویسنده www.chouk.ir/safhe-vijeh-azae/50-mehdirezayi.html
کانال #استاد_استادان @ostade_ostadan
کانال #کانون_فرهنگی_چوک @chookasosiation