مراسم یوم الله ۲۲ بهمن به صورت نمادین برگزار می‌شود

رییس جمهور: مراسم یوم الله ۲۲ بهمن به صورت نمادین برگزار می‌شود