پیگیری حل مشکل کارت‌ های اعتباری تلفن عمومی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حدود یکسال پیش توزیع کارت‌های اعتباری تلفن عمومی دچار مشکل شد که همان موقع به مخابرات ایران تذکر دادیم و آن‌ها هم این کارت‌ها را تهیه کردند و در اختیار هموطنان گذاشتند.