شناخت فرش ماشینی 700 شانه اصل

با توجه به اینکه ایران قطب تولید فرش و صادر کننده فرش جهان می باشد.
لذا شرکت های فرش و نیز صنعت فرش دستباف در ایران بسیار زیاد می باشد.
در ایین میان تشخیص و شناخت فرش ۷۰۰ شانه اصل از فرش غیر اصل بسیار مهم می باشد.
جهت خرید حضوری به ادرس :اصفهان . اران وب یدگل . شهرک صنعتی سلیمان صباحی . بلوار اصلی کارگر (1) بعد از فرعی پنجم . اولین نمایشگاه نبش بلوار
09132634245 اقای مسجدی
09133324245 خانم بذرافشان