ویزای کار آلمان

ویزای کار آلمان ۲۰۲۰
قانون مهاجرت نیروی کار ماهر آلمان 2020 که شانس مهاجرت نیروهای کار ماهر به آلمان را به طرزی بی سابقه گسترش می دهد، که از 1 مارس 2020 (یکشنبه 11 اسفند 98) به مرحله اجرا در آمده است.
این قانون مهاجرت شغلی و ورود به بازار کار آلمان را برای متخصصین و حرفه وران غیراروپایی که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند و تحت آموزشهای فنی حرفه ای قرار گرفته اند مهیا می کند. در حالی که تا پیش از این تقریبا تنها متخصصان دارای مدرک دانشگاهی می توانستند از مزایای طرح های مهاجرت شغلی آلمان بهره مند شوند .

برای مشاهده لیست مشاغل قانون مهاجرت نیروی کار ماهر آلمان 2020 روی لینک کلیک کنید. https://b2n.ir/968308

چنانچه مایلید بیشتر درباره فرصت های طلایی ورود به بازار کار آلمان و خدمات ویژه ما در خصوص معادلسازی مدارک و توسعه مهارتهای شغلی در آلمان بدانید، با مشاوران کارپیرا – کاریابی تخصصی آلمان - تماس بگیرید.