صحبت های اعتراضی سعادتمند درخصوص ابتلا بازیکنان تیم استقلال به کرونا

مدیرعامل استقلال ؛ چندین بار از سازمان لیگ درخواست کردیم بازی ما با فولاد در شهر دیگری برگزار شود