اسلوونی

مراحل ثبت شرکت در اسلوونی

اسلوونی، یکی از کشورهای زیبا و خوش آب و هوا در قلب اروپا و یکی ازکشورهای عضو شینگن است. با مطالعه سایر مفاله های ما در خصوص کشور اسلوونی، می توانید با این کشور بیشتر آشنا شوید.
آنچه که شما باید قبل از ثبت انجام دهید:

قبل از پروسه ثبت شرکت در اسلوونی، باید اسناد خاصی داشته باشید. این اسناد گواهی نامه عدم سوء پیشینه ثبت شده در کشور اسلوونی و شماره مالیاتی اسلوونیایی(Slovenian tax number) هستند که باید برای همه بنیانگذاران و مدیران شرکت تهیه شود. اگر زمان لازم برای کسب آن را نداشته باشید و یا هر مشکل دیگری برای تهیه آن داشته باشید، ما می توانیم بر اساس وکالت آن را به شما ارائه دهیم.
https://goldeninvest.org/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/