راه رفتن دوباره پدربزرگ ۸۵ ساله تبریزی

این بیمار عزیز به دلیل تنگی شدید کانال نخاعی به مدت چند ماه دچار اختلال راه رفتن و عدم کنترل ادرار و مدفوع شده بود که با ویلچر به کلینیک ما مراجعه کرده بود. برای اطلاعات بیشتر به سایت دکتر محسن القاسی (dralghasi.com) مراجعه کنید.