تمامی دانش‌آموزان باید در کلاس‌‌ های درس حاضر شوند

وزیر آموزش و پرورش : همه دانش‌آموزان بایددرکلاس‌‌ های درس حاضرشوند