پورتلند تریل بلیزرز - اوکلاهاما سیتی تاندر / ۱۱ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم پورتلند تریل بلیزرز - اوکلاهاما سیتی تاندر / ۱۱ فوریه ۲۰۱۹