اظهارات جنجالی قاضی زاده هاشمی درباره مدیران سرخابی ها

اظهارات جنجالی سید احسان قاضی زاده هاشمی پیرامون انتصاب مدیران باشگاه های استقلال و پرسپولیس