آموزش فال تاروت ویدیویی/جلسه دوم رایگان

در این جلسه از آموزش فال تاروت بصورت ویدیویی قصد داریم به بررسی معنی کارت اول یا همان کارت کیمیاگر است از سری کارت ها با معنی مثبت است و بیانگر حروف a و یا b است ...