عجیب ترین قوانین مدرسه های مختلف

مدرسه های مختلف در سراسر جهان وجود دارند اما یکسری از اون های هستند که قوانین بسیار عجیب و غریبی و دارند و توی این ویدیو اون رو بهتون توضیح میدیم