تولید محتوا در سال 2022 چگونه است؟

خیلی ها هنوز فکر می کنند تولید محتوا یعنی مقاله نوشتن و سئو کردن اما در سال جدید تولید محتوا نیاز دارد به سمت مدیا برود در این فایل تصویری به شما می گویم که تولید محتوا در سال 2022 به چه شکل انجام می شود.