جلسه بیستم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - با آموزش خط خودکاری که در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) نیز قرار دارد به راحتی خوش خط شوید. این دوره که با استفاده از خودکار آموزش داده می شود مناسب مقطع ابتدایی است. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.