غریبه در میقان

⭕️این فیلم رو تا شهید نشدم پخش نکنید‼️

???? داستان زندگی طلبه شهید مدافع حرم #مجید_سلمانیان، از شهدای #خان_طومان که پس از 5 سال به میهن بازگشت.

دانلود و تماشا در عماریار
www.ammaryar.i