آموزش ساز دودوک

⚜آموزش بالابان و دودوک با همکاری اساتیدی از ارمنستان و جمهوری آذربایجان⚜

#آموزشگاه موسیقی
#سامان_علوی
#کنسرت
#هم_نوازی
#بالابان
#ناقارا
#اندرزگو
#میرداماد
#تجریش