آموزش نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد پارکینگ با استفاده از ریدر بردبلند (انتن برد بلند ) UHF مدل pk-UHF101 و کنترلر مدل FG-16

در این ویدیوی آموزشی شرکت فرافن سامانه آسیا توضیحات و نکات مربوط به نصب و راه اندازی ریدر برد بلند (انتن برد بلند ) uhf و کنترلر FG-16 به شما آموزش داده می شود.

ریدر uhf یک نوع ریدر برد بلند می باشد که اطلاعات تگ های برد بلند را دریافت می کند. ریدربرد بلند UHF (انتن برد بلند ) توانایی خواندن تگ ها تا فاصله ی 8 متر و با توجه به شرایط محیطی تا 10 یا 11 متر را هم دارد . ریدر برد بلند UHF (انتن برد بلند ) اطلاعات دریافتی از تگ را به کنترلر می رساند و کنترلر در صورت مجاز بودن اطلاعات تگ با برقرار کردن یک رله درب را باز و دسترسی را ایجاد می کند. و در نهایت عمل ثبت تردد و امکان گزارشگیری ایجاد می شود. کنترلر FG-16 توانایی اتصال به کامپیوتر و قرار گرفتن تحت شبکه سیستم کنترل دسترسی را دارد در همین راستا درصورت داشتن سیستم آنلاین گزارشگیری از دستگاه کنترلر FG-16. استفاده کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده محصول ریدر برد بلند (انتن برد بلند) PK-UHF101 شرکت فرافن سامانه آسیا به لینک زیر مراجعه کنید:
https://faraafan.com/rfid-pk-uhf101/

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده محصول کنترلر FG-16 شرکت فرافن سامانه آسیا به لینک زیر مراجعه کنید:
https://faraafan.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c/
برای کسب اطلاعات بیشتر به شرکت فرافن سامانه آسیا مراجعه کنید.
www.faraafan.com