جهنم در اقیانوس آرام - Hell in the Pacific 1968

سینمایی - جهنم در اقیانوس آرام - Hell in the Pacific 1968 - در طول جنگ جهانی دوم یک خلبان آمریکایی به همراه کاپیتان نیروی دریایی ژاپن در جزیره ای دورافتاده و خالی از سکنه در اقیانوس آرام گرفتار می شوند.آنها مجبور می شوند دشمنی خود را کنار گذاشته و برای نجات زندگی خود همکاری کنند.... - Gap.im/nama66