مدعیان دروغین با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور

سخنرانی و شفاف سازی مدعیان دروغین امام زمان با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور | استاد رائفی پور- مدعیان دروغین - نقد و تحلیل ادعای احمد الحسن ( یمانی دروغین ) انتشار شده از رسانه ظهور فرج