فریز کردن لوبیا سبز

لوبیا سبز یکی از لوبیاهای بسیار کاربردی برای انواع غذا است، مانند لوبیا پلو. فصل بهار و تابستان فصل لوبیا سبز است و خیلی از افراد تمایل دارند در این فصل لوبیا سبز را برای پاییز و زمستان فریز کنند.