فیلم You’re Bacon Me Crazy 2020 عشق خوشمزه با زیرنویس فارسی

داستان فیلم عشق خوشمزه
فیلم عشق خوشمزه (You're Bacon Me Crazy) دختری به نام امی که فکر می کند تا روز فردا خواهد مرد. اما این تصور به مردم شهر نیز سرایت پیدا می کند و آن ها نیز باور پیدا می کنند که تا روز آینده خواهند مرد.