کلیپ توهین نماینده ایذه در جواب اعتراض به یک شهروند خانم ایذه ای | ماجرا جزئیات فحش دادن

"برای مشاهده ادامه مطلب لطفا اینجا کلیک کنید"

کلیپ توهین نماینده ایذه در جواب اعتراض به یک شهروند خانم ایذه ای | ماجرا جزئیات فحش دادن