مبالغی که فدراسیون فوتبال پس از اعتراض باید بپردازد

اظهارات قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس درمورد مبالغی که فدراسیون فوتبال از این پس باید برای اعتراض به حکم FIFA بپردازد|از 500 هزار تا یک میلیون یورو!